Προτάσεις

Ο ΣΙΓΕ στην προσπάθεια του για θέσπιση της ειδικότητας της Ιατρικής Γενετικής έχει υποβάλλει σχετικές προτάσεις προς το Υπουργείο.

 

Τον Ιανουάριο του 1999 ο ΣΙΓΕ εκδίδει το περιοδικό «Γενετική του Ανθρώπου» το οποίο παρέχεται δωρεάν στα μέλη του ΣΙΓΕ. Για λόγους οικονομικούς το 2002 διακόπτεται η έκδοση του.