Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Ασπασία Τσέζου, Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γραμματέας: Μαρία Τζέτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ταμίας: Πούλου Μυρτώ, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μέλος: Joanne Traeger Συνοδινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ