ΦΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
on 03 July 2019

Αγαπητοι συνάδελφοι,

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τα σχετικά ΦΕΚ με την Ειδικότητα της εργαστηριακής Γενετικής.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ειδικότητα της εργαστηριακής γενετικής -

Διορθώσεις στο ΦΕΚ του εκπαιδευτικού προγράμματος

 ΦΕΚ Μεταβατικές Διατάξεις