Εθνική Υποτροφία για νέους ερευνητές για το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γενετικής Ανθρώπου στο Μιλάνο, 16-19 Ιουνίου 2018
on 16 February 2018
Hits: 1050

Αγαπητοί συνάδελφοι,

H Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γενετικής Ανθρώπου (ESHG) προσφέρει μια Εθνική Υποτροφία για νέους ερευνητές κάτω των 35 ετών για να παρακολουθήσουν το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γενετικής Ανθρώπου στο Μιλάνο, Ιταλία, 16-19 Ιουνίου 2018

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

- Δωρεάν εγγραφή (συμπεριλαμβανομένων των δεξιώσεων και των γευμάτων)

- Έξοδα διαμονής και ταξιδιού μέχρι και το ποσό των 600 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν

μετά το πέρας του συνεδρίου.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

- Να είναι μέλη του ΣΙΓΕ,

- Να έχουν επιδείξει αριστεία στο πεδίο της Γενετικής Ανθρώπου και/ή να είχαν προφορική παρουσίαση/poster στο 2ο Συνέδριο ΣΙΓΕ (2017)

- Να είναι κάτω των 35 ετών, και

- Να μην έχουν λάβει άλλη αντίστοιχη υποτροφία σε προηγούμενα χρόνια

- Η υποτροφία δε μπορεί να συνυπολογιστεί με κάποια άλλη υποτροφία (ESHG Conference

Fellowship) που έχει λάβει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο συνέδριο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι στο email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. είναι:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 10η Απριλίου 2018.

Η επιλογή του/της υποτρόφου θα γίνει από 3μελή επιτροπή που θα οριστεί από το ΔΣ του

ΣΙΓΕ.

Ο/Η υπότροφος που θα επιλεγεί θα πρέπει να αποστείλει μια φωτογραφία του/της (σε

ηλεκτρονική μορφή) με την άδειά του/της για τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα της ESHG.