Γενικά Στοιχεία για τον Σύνδεσμο Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (Σ.Ι.Γ.Ε.)


Ο Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (Σ.Ι.Γ.Ε) είναι ένα Πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1981 με έδρα την Αθήνα. Μέλη του ΣΙΓΕ είναι περίπου 170 επιστήμονες με εξειδικευμένη ενασχόληση στην Ιατρική Γενετική. 


Οι επιμέρους τομείς της Ιατρικής Γενετικής περιλαμβάνουν την Κλινική Γενετική (κλινική εξέταση ασθενών με γενετικά νοσήματα και κλινική διάγνωση), την Γενετική Συμβουλευτική (ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη ασθενών και συγγενών τους σχετικά με γενετικά νοσήματα), την Βιοχημική Γενετική (βιοχημικός έλεγχος παραμέτρων που σχετίζονται με γενετικά νοσήματα), την Κυτταρογενετική (έλεγχος των αριθμητικών και δομικών ανωμαλιών των χρωμοσωμάτων και συσχετισμός με γενετικά νοσήματα), την Μοριακή Γενετική (έλεγχος αλληλουχιών του DNA και συσχετισμός με γενετικά νοσήματα) και την Μοριακή Κυτταρογενετική (συνδυαστικός έλεγχος αλληλουχιών του DNA επί των χρωμοσωμάτων και συσχετισμός με γενετικά νοσήματα). 

περισσότερα
Το καταστατικό του Σ.Ι.Γ.Ε. (Ίδρυση - Έδρα - Σκοπός)

Άρθρο 1ο 

Ιδρύεται Πανελλαδικό Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία ‘’ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ’’ και για τις σχέσεις με την αλλοδαπή ‘’HELLENIC ASSOCIATION OF MEDICAL GENETICISTS’’ με έδρα την πόλη της Αθήνας.

 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προαγωγή και καθιέρωση της Γενετικής Επιστήμης στην Ελλάδα, η έρευνα και μελέτη των γενετικής φύσεως προβλημάτων, η συμβολή στην επίτευξη και διατήρηση ψηλού επιστημονικού επιπέδου καθώς επίσης και την επιστημονική και επαγγελματική αναγνώριση και κατοχύρωση των γενετιστών της Ελλάδας.

περισσότερα
Διοίκηση, Επιτροπές & Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 10ης Φεβρουαρίου 2018 και το οποίο συνήλθε σε σώμα την 21η Φεβρουαρίου 2018.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ασπασία Τσέζου, Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γραμματέας: Μαρία Τζέτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ταμίας: Πούλου Μυρτώ, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μέλος: Joanne Traeger Συνοδινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ