Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου που εξελέγη για τα έτη 2018 - 2019 έχει ως εξής:

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 10ης Φεβρουαρίου 2018 και το οποίο συνήλθε σε σώμα την 21η Φεβρουαρίου 2018.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ασπασία Τσέζου, Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γραμματέας: Μαρία Τζέτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ταμίας: Πούλου Μυρτώ, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μέλος: Joanne Traeger Συνοδινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ