Απερχόμενα Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2016 - 2017 απαρτίστηκε από τους / τις: 

 • Πρόεδρος: Ασπασία Τσέζου
 • Αντιπρόεδρος: Joanne Traeger Συνοδινού 
 • Γραμματέας: Ιωάννης Γεώργιου
 • Ταμίας: Μυρτώ Πούλου
 • Μέλος: Σμαράγδα Καμακάρη

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2014 - 2015 απαρτίστηκε από τους / τις: 

 • Πρόεδρος: Νικόλαος Μοσχονάς
 • Αντιπρόεδρος: Παναγούλα Κόλλια 
 • Γραμματέας: Γιώργος Πατρινός
 • Ταμίας: Μυρτώ Πούλου
 • Μέλος: Αγγελική Μπαλασοπούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2012 - 2013, απαρτίστηκε από τους / τις

 • Πρόεδρος: Μάνος Παπαδάκης 
 • Αντιπρόεδρος : Αγλαΐα Αθανασιάδου
 • Γραμματέας: Γιώργος Πατρινός
 • Ταμίας: Γεράσιμος Βουτσινάς 
 • Μέλος: Παναγούλα Κόλλια

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2010 έως 6/2011 απαρτίστηκε από τους / τις: 

 • Πρόεδρος: Λίνα Φλωρεντίν
 • Αντιπρόεδρος: Μάνος Παπαδάκης 
 • Γραμματέας: Σοφία Ντούσγου 
 • Ταμίας: Παναγούλα Κόλλια 
 • Μέλος: Κούλης Γιαννουκάκος

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 6/2009 έως 12/2011 απαρτίστηκε από τους: 

 • Πρόεδρος: Παναγούλα Κόλλια
 • Αντιπρόεδρος: Ασπασία Τσέζου 
 • Γραμματέας: Κούλης Γιαννουκάκος 
 • Ταμίας: Πέρυ Πάσχου 
 • Μέλος: Μάνος Παπαδάκης 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2007 έως 2009 απαρτίστηκε από τους: 

 • Πρόεδρος: Μάνος Παπαδάκης
 • Αντιπρόεδρος: Κούλης Γιαννουκάκος
 • Γραμματέας: Σαράντης Γκάγκος 
 • Ταμίας: Χρήστος Γιαπιτζάκης 
 • Μέλος: Ασπασία Τσέζου 

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2005 έως 2007 απαρτίστηκε από τους: 

 • Πρόεδρος: Ζωή Κοσμαΐδου-Αραβίδου
 • Αντιπρόεδρος: Αγλαΐα Αθανασιάδου
 • Γραμματέας: Έλενα Φρυσίρα-Κανιούρα
 • Ταμίας: Παρασκευή Βελισσαρίου
 • Μέλος: Joanne Traeger-Συνοδινού 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2003 έως 2005 απαρτίστηκε από τους: 

 • Πρόεδρος: Καναβάκης Ε. 
 • Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Μ. 
 • Γραμματέας: Φλωρεντίν Λ. 
 • Ταμίας: Γιαπιτζάκης Χ. 
 • Μέλος: Τraeger-Συνοδινού Ι.