ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Αθήνα 8.12.2006 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 2 της 204ης, Ολομ./21.9.2006

Πρόταση για την Θέσπιση Ειδικότητας Ιατρικής Γενετικής

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο. Λοβέρδο

Αθήνα 09 Φεβρουαρίου 2012

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο. Λοβέρδο

Αθήνα 14 Ιουνίου 2011

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας κο. Αβραμόπουλο

Αθήνα 24 Μαρτίου 2011 

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο. Λοβέρδο

Αθήνα 3.11.2011