Εργαστήρια Γενετικής

Το ΔΣ του ΣΙΓΕ προσπαθεί να συγκεντρώσει σε αυτή την ιστοσελίδα όλα τα εργαστήρια που παρέχουν υπηρεσίες Γενετικής στην Ελλάδα σε μιά προσπάθεια καταγραφής τους, χωρίς αυτό να λειτουργεί ως νομιμοποίηση των συγκεκριμένων εργαστηρίων. 

 

Δημόσια Εργαστήρια Γενετικής

 

Ιδιωτικά Εργαστήρια Γενετικής