Τράπεζες Ομφαλικών Μοσχευμάτων ("Βλαστοκυττάρων")

Οι θέσεις του Δ.Σ. της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για τις Τράπεζες Ομφαλικών Μοσχευμάτων συνοψίζονται ακολούθως:

 

Στον μυελό των οστών καθώς και στο αίμα του ομφάλιου λώρου και πλακούντα τα βλαστικά κύτταρα που έχουν απομονωθεί και χαρακτηρισθεί είναι τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα και τα μεσεγχυματικά κύτταρα ή κύτταρα του στρώματος. Από τα πρώτα προκύπτουν όλοι οι κυτταρικοί τύποι του αίματος (ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια), από τα δεύτερα σχηματίζονται τα οστά, ο χόνδρος και ο λιπώδης ιστός. Εάν αυτά τα κύτταρα ή άλλα, που ακόμη δεν έχουν προσδιορισθεί, έχουν την ιδιότητα να παράγουν - υπό ειδικές συνθήκες - και κύτταρα άλλων ιστών είναι υπό διερεύνηση. Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα χρησιμοποιούνται ως μοσχεύματα στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων...

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ