Αγαπητοί Συνάδελφοι εδώ μπορείτε να βρείτε τη Νέα Γνώμη και την Συνοδευτική Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής με θέμα: «Γενετική επεξεργασία του γονιδιώματος» που εκπονήθηκε τον Απρίλιο του 2016.

Ένα ποσοστό 70% περίπου των ασθενών με νοσήματα του αίματος, όπως λευχαιμίες, σοβαρές αναιμίες, άλλες συγγενείς ή επίκτητες ασθένειες, οι οποίοι έχουν ένδειξη Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ) δεν διαθέτουν κατάλληλο (ιστοσυμβατό) δότη στην οικογένειά τους.

Οι θέσεις του Δ.Σ. της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για τις Τράπεζες Ομφαλικών Μοσχευμάτων συνοψίζονται ακολούθως:

Ιδιωτικές τράπεζες φυλάσσουν ομφαλοπλακουντιακό αίμα, το οποίο δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_19/06/2008_274462 

Οσοι γονείς πληρώνουν για τη φύλαξη αίματος του παιδιού τους σε ιδιωτικές τράπεζες ίσως να μην το χρησιμοποιήσουν ποτέ.
Tου Μιχαλη Πιτσιλιδη - Καθημερινή, 27/5/2007 

Άρθρο στην εφημερίδα "Καθημερινή" του διευθυντή της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία", παιδιάτρου, Στ. Γραφάκου
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/ _w_articles_ell_378571_27/05/ 2007_228575