Παρουσίαση με τίτλο ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ"

της κ. Α.ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΙΓΕ)
HELLENIC ASSOCIATION OF MEDICAL GENETICISTS
H άποψη του ΣΙΓΕ για την επιλογή φύλου (προσχέδιο προς διαβούλευση) 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΙΓΕ)
HELLENIC ASSOCIATION OF MEDICAL GENETICISTS