Στ’ αλήθεια νοιάζεται κανείς; Δεν ξέρω. Αλλά ας δούμε που βρισκόμαστε.
Εν αρχή ήν το Απογραφικό Δελτίο Καρκινοπαθών.
Καταργήθηκε πανηγυρικά πριν 25 χρόνια περίπου με πολλές υποσχέσεις για το ερχόμενο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών.

Σάββατο 14/3/2009
Άρθρο στην Ημερησία, της Ελένης Πετροπούλου 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12304&pubid=6243108&subid=2