Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου», Τμήμα Ιατρικής, Παν/μίο Θεσσαλίας
on 26 Μάιος 2015

 

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου», στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας, βρίσκεται εδώ.