Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος (ΣΙΓΕ), Παρασκευή 22-1-2016
on 06 Ιανουάριος 2016

 

 

Η εκλογο-απολογιστική συνέλευση θα λάβει χώρα στην αίθουσα ΚΕΚ, του Μαιευτηρίου <<Έλενα>>, Ισόγειο-Κτίριο Γ, στις 2:00 μμ. Περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτονται εδώ.