3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΙΓΕ 2-4 Νοεμβριου 2018
on 17 Σεπτέμβριος 2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με χαρα σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΣΙΓΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 2-4 Νοεμβρίου.  Πληροφορίες για εγγραφές και υποβολή εργασιών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου