Τελικό πρόγραμμα 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ),2-4 Νοεμβρίου 2018
on 25 Οκτώβριος 2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ανακοινώνεται το τελικό πρόγραμμα του 3ου Συνεδρίου ΣΙΓΕ (2-4 Νοεμβρίου 2018). Η συμμετοχή σας θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχία του συνεδρίου μας.