17
Φεβ

Το 2ο Συνέδριο του Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας, με τίτλο "ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ" θα πραγματοποιηθεί στις 4-6 Νοεμβρίου 2016 στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την διαδικασία υποβολής εργασιών.

05
Φεβ

Παρουσίαση πεπραγμένων του Δ.Σ. του Σ.Ι.Γ.Ε. 2014-2015.