Οι σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες προγραμματισμού και οι εφαρμογές τους στη Γενετική του Ανθρώπου