Η εκλογο-απολογιστική συνέλευση θα λάβει χώρα στην αίθουσα ΚΕΚ, του Μαιευτηρίου <<Έλενα>>, Ισόγειο-Κτίριο Γ, στις 2:00 μμ.

Μάθετε περισσότερα