Ο Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (Σ.Ι.Γ.Ε) είναι ένα Πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1981 με έδρα την Αθήνα. Μέλη του ΣΙΓΕ είναι περίπου 170 επιστήμονες με εξειδικευμένη ενασχόληση στην Ιατρική Γενετική.

Οι επιμέρους τομείς της Ιατρικής Γενετικής περιλαμβάνουν την Κλινική Γενετική (κλινική εξέταση ασθενών με γενετικά νοσήματα και κλινική διάγνωση), την Γενετική Συμβουλευτική (ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη ασθενών και συγγενών τους σχετικά με γενετικά νοσήματα), την Βιοχημική Γενετική (βιοχημικός έλεγχος παραμέτρων που σχετίζονται με γενετικά νοσήματα), την Κυτταρογενετική (έλεγχος των αριθμητικών και δομικών ανωμαλιών των χρωμοσωμάτων και συσχετισμός με γενετικά νοσήματα), την Μοριακή Γενετική (έλεγχος αλληλουχιών του DNA και συσχετισμός με γενετικά νοσήματα) και την Μοριακή Κυτταρογενετική (συνδυαστικός έλεγχος αλληλουχιών του DNA επί των χρωμοσωμάτων και συσχετισμός με γενετικά νοσήματα).

Τα Μέλη του ΣΙΓΕ είναι επιστήμονες με πτυχίο Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, και άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι., με εξειδικευμένη ενασχόληση σε τομείς της Ιατρικής Γενετικής. Τα Μέλη του ΣΙΓΕ είναι επιστήμονες με αποδεδειγμένη εκπαίδευση, γνώση και ενασχόληση στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Γενετικής. Τα Δόκιμα Μέλη είναι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπαιδεύονται σε κάποιο από τα αντικείμενα της Ιατρικής Γενετικής. Τα Έκτακτα Μέλη είναι επιφανείς επιστήμονες άλλων επιστημονικών κλάδων που άπτονται της Ιατρικής Γενετικής, που ανακηρύσσονται ως μέλη του ΣΙΓΕ μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΣΙΓΕ έχει διετή θητεία και αποτελείται από : τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Μέλος.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τα οικονομικώς τακτοποιημένα Τακτικά μέλη με μυστική ψηφοφορία, ανάμεσα από έναν κατάλογο υποψηφίων. Το Δ.Σ. χαράζει στρατηγικές, εξασκεί διοίκηση, ελέγχει την αλληλογραφία και τα οικονομικά, ενημερώνει τα μέλη, διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια και παρεμβαίνει με προτάσεις και γνωμοδοτήσεις στο Υπουργείο Υγείας και την Ελληνική Κοινωνία γενικότερα σε θέματα που άπτονται της Ιατρικής Γενετικής.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) του ΣΙΓΕ έχει διετή θητεία και αποτελείται από δύο μέλη. Τα μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται, όπως και τα μέλη του Δ.Σ. από τα οικονομικώς τακτοποιημένα Τακτικά μέλη μυστική ψηφοφορία, ανάμεσα από έναν κατάλογο υποψηφίων. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. ανά έτος και ενημερώνει την Γενική Συνέλευση του ΣΙΓΕ.
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΙΓΕ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Μέλη του Συνδέσμου, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα Τακτικά μέλη. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά το έτος, οπότε γίνεται απολογισμός έργου και ενημέρωση των μελών από το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Όταν τελειώνει η θητεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. ανά διετία, η Γ.Σ. είναι εκλογο-απολογιστική, διότι μετά τον απολογισμό έργου ακολουθούν οι εκλογές.

Ιδρυτικά Μέλη Σ.Ι.Γ.Ε.

Βασιλόπουλος Δημήτρης
Βελισσαρίου Βούλα
Καλπίνη-Μαύρου Αριάδνη
Καναβάκης Εμμανουήλ
Κατσαντώνη-Κοτέ Ασπασία
Καττάμης Χρήστος
Κίτσιου-Τζέλη Σοφία
Κοτέ Ζιλμπέρ
Λυμπεράτου Ευαγγελία
Μανταγός Στέφανος
Μεταξωτού Αικατερίνη

Μεταξωτού-Μαυρομμάτη Άννα
Μησίου-Τσαγγαράκη Σοφία
Μιχελακάκη-Λαμπαδαρίδη Ελένη
Μπαζοπούλου-Κυρκανίδου Ευτέρπη
Μπαρτσόκας Χρήστος
Πανάγου Μαρία
Παπαδάκου-Λαγογιάννη Σταυρούλα
Σταθοπούλου Ρεγγίνα
Στρατάκη-Μπενέτου Μαρία
Τσεγκή Χριστίνα