ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου που εξελέγη για τα έτη 2019 – 2020 έχει ως εξής:
Σήμερα, την 29η Ιουλίου 2020 στις 10.00μμ στην βιβλιοθήκη του Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου, συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 18ης Ιουλίου 2020.

Παρόντες (αλφαβητικά): Ελισάβετ Κουβίδη, Γεωργία Καραδήμα (ΓΚ, μέλος ΔΣ), Joanne Traeger-Συνοδινού (JTS, μέλος ΔΣ), Μαρία Τζέτη (ΜΤ, μέλος ΔΣ), Ασπασία Τσέζου (ΑΤ, μέλος ΔΣ).
Μετά από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν και τον γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε, ψηφίστηκε ομόφωνα το παρακάτω σχήμα:

Πρόεδρος: Ασπασία Τσέζου, Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Αντιπρόεδρος: Joanne Traeger-Συνοδινού, Καθηγήτρια Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Γραμματέας: Μαρία Τζέτη, Καθηγήτρια Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ταμίας: Γεωργία Καραδήμα, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας-Νευρογενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος: Ελισάβετ Κουβίδη, Κυτταρογενετίστρια, (MSc, PhD), Εργαστήριο “Genesis Genoma”

Επίσης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την ταμία Γεωργία Καραδήμα και την Πρόεδρο Ασπασία Τσέζου, να εκπροσωπούν τον Σύνδεσμο Ιατρικών Γενετιστών σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές καθώς και σε εκπροσωπήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και να υπογράφουν εκ μέρους του.

ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΑ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2018 – 2019 απαρτίστηκε από τους / τις:

Πρόεδρος: Ασπασία Τσέζου, Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γραμματέας: Μαρία Τζέτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ταμίας: Πούλου Μυρτώ, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μέλος: Joanne Traeger Συνοδινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2016 – 2017 απαρτίστηκε από τους / τις:

Πρόεδρος: Ασπασία Τσέζου
Αντιπρόεδρος: Joanne Traeger Συνοδινού
Γραμματέας: Ιωάννης Γεώργιου
Ταμίας: Μυρτώ Πούλου
Μέλος: Σμαράγδα Καμακάρη

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2014 – 2015 απαρτίστηκε από τους / τις:

Πρόεδρος: Νικόλαος Μοσχονάς
Αντιπρόεδρος: Παναγούλα Κόλλια
Γραμματέας: Γιώργος Πατρινός
Ταμίας: Μυρτώ Πούλου
Μέλος: Αγγελική Μπαλασοπούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2012 – 2013, απαρτίστηκε από τους / τις

Πρόεδρος: Μάνος Παπαδάκης
Αντιπρόεδρος: Αγλαΐα Αθανασιάδου
Γραμματέας: Γιώργος Πατρινός
Ταμίας: Γεράσιμος Βουτσινάς
Μέλος: Παναγούλα Κόλλια

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2010 έως 6/2011 απαρτίστηκε από τους / τις:

Πρόεδρος: Λίνα Φλωρεντίν
Αντιπρόεδρος: Μάνος Παπαδάκης
Γραμματέας: Σοφία Ντούσγου
Ταμίας: Παναγούλα Κόλλια
Μέλος: Κούλης Γιαννουκάκος

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 6/2009 έως 12/2011 απαρτίστηκε από τους:

Πρόεδρος: Παναγούλα Κόλλια
Αντιπρόεδρος: Ασπασία Τσέζου
Γραμματέας: Κούλης Γιαννουκάκος
Ταμίας: Πέρυ Πάσχου
Μέλος: Μάνος Παπαδάκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2007 έως 2009 απαρτίστηκε από τους:

Πρόεδρος: Μάνος Παπαδάκης
Αντιπρόεδρος: Κούλης Γιαννουκάκος
Γραμματέας: Σαράντης Γκάγκος
Ταμίας: Χρήστος Γιαπιτζάκης
Μέλος: Ασπασία Τσέζου

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2005 έως 2007 απαρτίστηκε από τους:

Πρόεδρος: Ζωή Κοσμαΐδου-Αραβίδου
Αντιπρόεδρος: Αγλαΐα Αθανασιάδου
Γραμματέας: Έλενα Φρυσίρα-Κανιούρα
Ταμίας: Παρασκευή Βελισσαρίου
Μέλος: Joanne Traeger-Συνοδινού

Το Διοικητικό Συμβούλιο για τα έτη 2003 έως 2005 απαρτίστηκε από τους:

Πρόεδρος: Καναβάκης Ε.
Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Μ.
Γραμματέας: Φλωρεντίν Λ.