Προπτυχιακά σχετικά με Βιοεπιστήμες στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά-Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

  • Introduction to the statistical analysis of genome-wide association studies

Course flyer
Timetable
Short course application form