ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκήρυξη δυο θέσεων εργασίας για Κλινικούς Γενετιστές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουψάλα, Σουηδία.

Yποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης για την μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά 500 περιλήψεων (abstracts) σπανίων παθήσεων με σύμβαση έργου διάρκειας έως 15/11/2014.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Orphanet το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.) σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (115/24.10.2013), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης για την μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά 500 περιλήψεων (abstracts) σπανίων παθήσεων με σύμβαση έργου διάρκειας έως 15/11/2014.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Email εκδήλωσης ενδιαφέροντος: info@sige.gr