ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο ΣΙΓΕ στην προσπάθεια του για θέσπιση της ειδικότητας της Ιατρικής Γενετικής έχει υποβάλλει σχετικές προτάσεις προς το Υπουργείο.

Τον Ιανουάριο του 1999 ο ΣΙΓΕ εκδίδει το περιοδικό «Γενετική του Ανθρώπου» το οποίο παρέχεται δωρεάν στα μέλη του ΣΙΓΕ. Για λόγους οικονομικούς το 2002 διακόπτεται η έκδοση του.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Οι δραστηριότητες του Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος (ΣΙΓΕ) συνίστανται στην καλλιέργεια και ανάπτυξη αμοιβαία επωφελούς και δημιουργικής συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ ιατρικών γενετιστών, ιατρών και άλλων βιοεπιστημόνων που ασχολούνται επαγγελματικά, ερευνητικά ή σε συνδυασμό, με την Ιατρική Γενετική.
  • Ο ΣΙΓΕ συνδέεται με τις αντίστοιχες επιστημονικές οργανώσεις στην Ευρώπη, ιδιαίτερα με εκείνες των βαλκανικών χωρών και έχει στενή συνεργασία με την European Society of Human Genetics (ESHG).
  • O ΣΙΓΕ διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες, σειρές σεμιναρίων και συνέδρια.
  • Ο ΣΙΓΕ ως μοναδικός εκπρόσωπος των Ελλήνων Γενετιστών πρότεινε στο Υπουργείο Υγείας την ίδρυση κέντρων Γενετικής για την ανάπτυξη των γενετικών παροχών στην Ελλάδα.
  • Η θέσπιση της ειδικότητας της Ιατρικής Γενετικής αποτελεί το πιο βασικό μέλημα του ΣΙΓΕ. Η λειτουργία περίπου 30 εργαστηρίων παροχής γενετικών υπηρεσιών χωρίς καμία νομοθετική ρύθμιση σχετική με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθιστά απαραίτητη την προώθηση του θέματος.
  • Υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για απόκτηση του Ευρωπαϊκού τίτλου Κλινικού Εργαστηριακού Γενετιστή και τη θεωρεί ως ένα πολύ σοβαρό βήμα προς την κατεύθυνση αναγνώρισης της Ειδικότητας με νομοθετική ρύθμιση από την Ελληνική Πολιτεία