Ειδικότητα Εργαστηριακής Γενετικής

Ιανουαρίος 2023

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τις μέχρι τώρα ενέργειες του ΔΣ του ΣΙΓΕ, λόγω της  νέας εμπλοκής στην απονομή της Εργαστηριακής Γενετικής μέσω μεταβατικών διατάξεων, από τη  προσφυγή συναδέλφου στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. στις αρχές Δεκεμβρίου 2022, εξουσιοδοτήθηκε ο νομικός, Καθηγητής Χαράλαμπος  Χρυσανθάκης, προκειμένου να παραλάβει εκ μέρους του ΣΙΓΕ το δικόγραφο του αιτήματος αναστολής και ακύρωσης της τελευταίας υπουργικής απόφασης (Γ5β/Γ.Π.οικ.33174 (20/05/2022).

Στα μέσα Ιανουαρίου μετά τη παραλαβή του ανωτέρω δικογράφου, αποφασίστηκε παρέμβαση του ΣΙΓΕ, ως αρμοδίου  φορέα των Εργαστηριακών Γενετιστών,  κατά του αιτήματος αναστολής και ακύρωσης της υπουργικής απόφασης,  υπό τη νομική καθοδήγηση του Καθηγητή Χ. Χρυσανθάκη,  ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει   ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η  παρέμβαση θα κατατεθεί στο ΣΤΕ το  αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στις 28.2.2023.

Τέλος, εστάλη επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας στην οποία  γνωστοποιείται ότι ο ΣΙΓΕ, ως αρμόδιος φορέας των Εργαστηριακών Γενετιστών, θα κάνει παρέμβαση στο ΣΤΕ και τονίζεται η σημασία που έχει για τα μέλη μας η υλοποίηση της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής, η οποία  έχει καθυστερήσει  αδικαιολόγητα.

Για κάθε νεότερο θα υπάρχει άμεση πληροφόρησή σας.

 

Το ΔΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ειδικότητα Εργαστηριακής Γενετικής.

Δημοσιεύθηκε νέα Υπουργική Απόφαση και διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση της Ειδικότητας.

 • Στις 3.11.2017 εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τη σύσταση και τον ορισμό των μελών της Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε) της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής. Σκοπός της Ο.Ε ήταν μεταξύ άλλων η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών ανά έτος, η δημιουργία και αξιολόγηση Ομάδων Εκπαιδευτικών Κέντρων, η αξιολόγηση και διαπίστευση των εκπαιδευτικών κέντρων για χορήγηση μερικής και πλήρους ειδικότητας και η δημιουργία βιβλιαρίου του ειδικευόμενου (logbook)
  (βλ. έγγραφο ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε)
 • Στις 20.9.2018 εκδόθηκε το ΦΕΚ 4138 για τη σύσταση και το καθορισμό χρόνου της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής (βλ. έγγραφο 1)
 • Στις 19.4.2019 και 14.6.2019 εκδόθηκαν τα ΦΕΚ 1355 και 2331 (διορθωτικό) για την εκπαίδευση στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής (βλ. έγγραφα 2& )
 • Στις 1.7.2019, 31.7.2019, 12.8.2019 και 30.8.2019 εκδόθηκαν τα ΦΕΚ 2661, 3065, 3164, 3362, αντίστοιχα, με τις μεταβατικές διατάξεις και διορθώσεις (βλ. έγγραφα 3,,, ).
 • Στις 8.1. 2021 εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τη σύσταση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού ειδικότητας στην Εργαστηριακή Γενετική (έγγραφο 4).
 • Τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τη διεύθυνση κατάθεσής τους- θα τα βρείτε στο αρχείο ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΞΙΣ
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με υποβολή δικαιολογητικών προς απόκτηση τίτλου ειδικότητας ή εξειδίκευσης, σύμφωνα με αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις. Σχετικό έγγραφο
 • Ενημέρωση για τη πορεία των αξιολογήσεων των αιτήσεων για απονομή τίτλου ειδικότητας εργ. Γενετικής με μεταβατικές. Σχετικό έγγραφο 1 Σχετικό έγγραφο 2
 • VIEWPOINT – The need for recognition of core professional groups in genetics healthcare services in Europe Σχετικό έγγραφο