Ειδικότητα Εργαστηριακής Γενετικής

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ειδικότητα Εργαστηριακής Γενετικής.

Δημοσιεύθηκε νέα Υπουργική Απόφαση και διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση της Ειδικότητας.

  • Στις 3.11.2017 εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τη σύσταση και τον ορισμό των μελών της Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε) της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής. Σκοπός της Ο.Ε ήταν μεταξύ άλλων η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών ανά έτος, η δημιουργία και αξιολόγηση Ομάδων Εκπαιδευτικών Κέντρων, η αξιολόγηση και διαπίστευση των εκπαιδευτικών κέντρων για χορήγηση μερικής και πλήρους ειδικότητας και η δημιουργία βιβλιαρίου του ειδικευόμενου (logbook)
    (βλ. έγγραφο ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε)
  • Στις 20.9.2018 εκδόθηκε το ΦΕΚ 4138 για τη σύσταση και το καθορισμό χρόνου της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής (βλ. έγγραφο 1)
  • Στις 19.4.2019 και 14.6.2019 εκδόθηκαν τα ΦΕΚ 1355 και 2331 (διορθωτικό) για την εκπαίδευση στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής (βλ. έγγραφα 2& )
  • Στις 1.7.2019, 31.7.2019, 12.8.2019 και 30.8.2019 εκδόθηκαν τα ΦΕΚ 2661, 3065, 3164, 3362, αντίστοιχα, με τις μεταβατικές διατάξεις και διορθώσεις (βλ. έγγραφα 3,,, ).
  • Στις 8.1. 2021 εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τη σύσταση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού ειδικότητας στην Εργαστηριακή Γενετική (έγγραφο 4).
  • Τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τη διεύθυνση κατάθεσής τους- θα τα βρείτε στο αρχείο ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΞΙΣ
  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με υποβολή δικαιολογητικών προς απόκτηση τίτλου ειδικότητας ή εξειδίκευσης, σύμφωνα με αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις. Σχετικό έγγραφο
  • Ενημέρωση για τη πορεία των αξιολογήσεων των αιτήσεων για απονομή τίτλου ειδικότητας εργ. Γενετικής με μεταβατικές. Σχετικό έγγραφο 1 Σχετικό έγγραφο 2