Η νεοϊδρυθείσα Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ), μετά την επιτυχία του 1ου Συνεδρίου το 2016, διοργανώνει το 2ο Συνέδριό της στην Αθήνα στις 26-27 Μαΐου 2017. Στόχος της εκδήλωσης είναι η δυνατότητα συνάντησης όλων των Ελλήνων επιστημόνων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα πεδία της Εταιρείας και η δυνατότητα χαρτογράφησης του Ελληνικού δυναμικού στα συγκεκριμένα πεδία. Επιπρόσθετα, το Συνέδριο αποσκοπεί στη δημιουργία βήματος για την παρουσίαση πρωτοπόρων εργασιών από κορυφαίους Έλληνες ερευνητές της αλλοδαπής και της δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης συνεργασιών, καθώς και η ενημέρωση και σύνδεση της ελληνικής κοινωνίας και των αρμοδίων φορέων, με τις εξελίξεις στα πεδία της Γονιδιακής-Κυτταρικής Θεραπείας και της Αναγεννητικής Ιατρικής.

Την τελευταία δεκαετία, τα πεδία της Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας καθώς και της Αναγεννητικής Ιατρικής, έχουν χαρακτηρισθεί από εντυπωσιακά επιτεύγματα σε δυσίατα νοσήματα, όπως των σοβαρών ανοσοανεπαρκειών, της αιμορροφιλίας Β, της τύφλωσης, της κυστικής ίνωσης, των λευκοδυστροφιών, της θαλασσαιμίας, σοβαρών νευρολογικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων, του καρκίνου και των επιπλοκών της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Σήμερα, η έρευνα επεκτείνεται σε νέα νοσήματα-στόχους, βελτιστοποιείται η υπάρχουσα μεθοδολογία και αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες αιχμής. Το Συνέδριό μας απευθύνεται σε επιστήμονες του ευρύτερου βιοϊατρικού χώρου και των φυσικών επιστημών. Περιλαμβάνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με εισαγωγή σε βασικές έννοιες και τεχνικές, και συνεδρίες Αναγεννητικής Ιατρικής, Κυτταρικών Θεραπειών και Γονιδιακής Θεραπείας. Είναι εστιασμένο στα σημαντικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών, και ενδεικτικά αναφέρουμε τη θεματολογία των προσκεκλημένων διεθνών ομιλητών η οποία περιλαμβάνει Modelling of Human Diseases, Towards Clinical Translation of iPS Cells, Gene Editing Technologies, Adoptive Immunotherapy, Advances in Gene Therapy of CNS and Blood Disorders, New CAR T-Cell Technologies και άλλα σημαντικά θέματα.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ