• 20-21 Νοεμβρίου 2021
  • Διαδικτυακά

Το τέταρτο συνέδριο του ΣΙΓΕ θα πραγαμτοποιηθεί διαδικτυακά στις 20-21 Νοεμβρίου 2021. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.