Εκ μέρους του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επισυνάπτω την παρακάτω ανακοίνωση προς ενημέρωση των μελών σας:

Το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης (e-Learning) “Βασικές Αρχές Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής στην Υγεία”. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με εργασιακή εμπειρία ή ενδιαφέρον για τις συνεχώς εξελισσόμενες εφαρμογές της Γενετικής στην Υγεία, έχει διάρκεια 6 μήνες και οδηγεί σε απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

https://healthgenetics.cce.uoa.gr

https://site.cce.uoa.gr/courses-detailed/1036