Πρόταση για την Θέσπιση Ειδικότητας Ιατρικής Γενετικής

Διαβάστε την πρόταση για την θέσπιση Ειδικότητας της Ιατρικής Γενετικής από την επιτροπή για “τους όρους και προϋποθέσεις των Κέντρων Γενετικής”.

Κατεβάστε την επιστολή