Το ΔΣ του ΣΙΓΕ σας ενημερώνει ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας δεν πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Μαρτίου λόγω έλλειψης απαρτίας. Γι’αυτό τον λόγο η τελική ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται στις 10 Μαρτίου 2017 στις 16.00 στο αμφιθέατρο του Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία.