Αγαπητοί συνάδελφοι,

H Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γενετικής Ανθρώπου (ESHG) προσφέρει μια Εθνική Υποτροφία για νέους ερευνητές κάτω των 35 ετών για να παρακολουθήσουν το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γενετικής Ανθρώπου στη Κοπεγχάγη, Δανία, 27-30 Μαϊου 2017

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

  • Δωρεάν εγγραφή (συμπεριλαμβανομένων των δεξιώσεων και των γευμάτων)
  • Έξοδα διαμονής και ταξιδιού μέχρι και το ποσό των 600 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν

μετά το πέρας του συνεδρίου.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να είναι μέλη του ΣΙΓΕ,
  • Να έχουν επιδείξει αριστεία στο πεδίο της Γενετικής Ανθρώπου και/ή να είχαν προφορική παρουσίαση/poster στο 2ο Συνέδριο ΣΙΓΕ (2017)
  • Να είναι κάτω των 35 ετών, και
  • Να μην έχουν λάβει άλλη αντίστοιχη υποτροφία σε προηγούμενα χρόνια
  • Η υποτροφία δε μπορεί να συνυπολογιστεί με κάποια άλλη υποτροφία (ESHG ConferenceFellowship) που έχει λάβει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο συνέδριο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι στο email

sige1982info@gmail.com είναι:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 10η Απριλίου 2017.

Η επιλογή του/της υποτρόφου θα γίνει από 3μελή επιτροπή που θα οριστεί από το ΔΣ του

ΣΙΓΕ.

Ο/Η υπότροφος που θα επιλεγεί θα πρέπει να αποστείλει μια φωτογραφία του/της (σε

ηλεκτρονική μορφή) με την άδειά του/της για τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα της ESHG.