Αγαπητοί συνάδελφοι,

H Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γενετικής Ανθρώπου (ESHG) προσφέρει μια Εθνική Υποτροφία για νέους ερευνητές κάτω των 35 ετών για να παρακολουθήσουν το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γενετικής Ανθρώπου στο Gothenburg, Σουηδία, 15-18 Ιουνίου 2019

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

– Δωρεάν εγγραφή (συμπεριλαμβανομένων των δεξιώσεων και των γευμάτων)

– Έξοδα διαμονής και ταξιδιού μέχρι και το ποσό των 600 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν

μετά το πέρας του συνεδρίου.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

– Να είναι μέλη του ΣΙΓΕ,

– Να έχουν επιδείξει αριστεία στο πεδίο της Γενετικής Ανθρώπου και/ή να είχαν προφορική παρουσίαση/poster στο 3ο Συνέδριο ΣΙΓΕ (2018)

– Να είναι κάτω των 35 ετών, και

– Να μην έχουν λάβει άλλη αντίστοιχη υποτροφία σε προηγούμενα χρόνια

– Η υποτροφία δε μπορεί να συνυπολογιστεί με κάποια άλλη υποτροφία (ESHGConference Fellowship) που έχει λάβει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο συνέδριο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι στο email sige1982info@gmail.com είναι:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 14η Απριλίου 2019.

Η επιλογή του/της υποτρόφου θα γίνει από 3μελή επιτροπή που θα οριστεί από το ΔΣ του

ΣΙΓΕ.

Ο/Η υπότροφος που θα επιλεγεί θα πρέπει να αποστείλει μια φωτογραφία του/της (σε ηλεκτρονική μορφή) με την άδειά του/της για τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα της ESHG.