Αγαπητοί συνάδελφοι,

H Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γενετικής Ανθρώπου (ESHG) προσφέρει μια Εθνική Υποτροφία για νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές (λιγότερο από 4 χρόνια από την απονομή του διδακτορικού διπλώματος) για να παρακολουθήσουν το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γενετικής Ανθρώπου στο Βερολίνο, Γερμανία, 6-9 Ιουνίου 2020

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

– Δωρεάν εγγραφή (συμπεριλαμβανομένων των δεξιώσεων και των γευμάτων)

– Έξοδα διαμονής και ταξιδιού μέχρι και το ποσό των 600 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν

μετά το πέρας του συνεδρίου.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

– Να είναι μέλη του ΣΙΓΕ,

– Να έχουν επιδείξει αριστεία στο πεδίο της Γενετικής Ανθρώπου

– Να μην έχουν λάβει άλλη αντίστοιχη υποτροφία σε προηγούμενα χρόνια

– Να μην έχουν περάσει περισσότερα από 4 χρόνια από την λήψη του διδακτορικού διπλώματος

– Η υποτροφία δε μπορεί να συνυπολογιστεί με κάποια άλλη υποτροφία (ESHGConference Fellowship) που έχει λάβει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο συνέδριο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι στο email sige1982info@gmail.com είναι:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 10η Μαρτίου 2020.

Ο/Η υπότροφος που θα επιλεγεί θα πρέπει να αποστείλει μια φωτογραφία του/της (σε ηλεκτρονική μορφή) με την άδειά του/της για τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα της ESHG.