Αγαπητοί Συνάδελφοι εδώ μπορείτε να βρείτε τη Νέα Γνώμη και την Συνοδευτική Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής με θέμα: «Γενετική επεξεργασία του γονιδιώματος» που εκπονήθηκε τον Απρίλιο του 2016.

Το θέμα αφορά νέες τεχνολογίες παρέμβασης στα γενετικά χαρακτηριστικά, που βασίζονται στις νουκλεάσες δακτύλων ψευδαργύρου (Zinc Finger Nucleases, ZFNs), στις νουκλεάσες τύπου TALEN (Τranscription Αctivator-Like Effector Nucleases) και στις νουκλεάσες του συστήματος CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/associated protein-9 nuclease).

Οι νέες τεχνολογίες παρέμβασης στα γενετικά χαρακτηριστικά, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα, ειδικά για τον κίνδυνο της ευγονικής στον άνθρωπο και σήμερα βρίσκονται στην κορυφή του διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, ακριβώς λόγω της έντονης βιοηθικής τους φόρτισης.