• 22 Ιανουαρίου 2021, 18:00-20:30
  • Webinar

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο Webinar: Τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και τεχνολογικά επιτεύγματα στην πανδημία COVID-19.