Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την παράταση της ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων για το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2018