Αγαπητοί-ές συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε την Α΄ Ανακοίνωση του 1ου Συνεδρίου της νεοϊδρυθείσας Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2016.

Επιθυμούμε να αποτελέσει ένα σημαντικό γεγονός

  • για όλους μας, τα μέλη της ΕΕΓΘΑΙ και της επιστημονικής κοινότητας εν γένει,
  • για την αλληλογνωριμία με την ελληνική επιστημονική κοινότητα, την κοινωνία και την πολιτεία.
Κατεβάστε την ανακοίνωση