Επιστολή στον Υπουργό Υγείας κο. Αβραμόπουλο

Αθήνα 24 Μαρτίου 2011

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η καθυστέρηση θεσμοθέτησης των δύο ειδικοτήτων Ιατρικής Γενετικής (Εργαστηριακής και Κλινικής) παρά τις θετικές αποφάσεις της ολομέλειας του ΚΕΣΥ, των επιτροπών του υπουργείου σας και του Συνδέσμου μας, διαιωνίζει το καθεστώς ανομίας των υπηρεσιών Γενετικής στην χώρα μας, με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην ποιότητά τους. Θεωρούμε σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα της ΕΕ χωρίς θεσμικό πλαίσιο για τον Ιατρικό Γενετιστή και τις υπηρεσίες Ιατρικής Γενετικής.

Κατεβάστε την επιστολή