Επιστολή στον Υπουργό Υγείας κο. Άδωνι Γεωργιάδη

Αθήνα 19.11.2013

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Με αφορμή το εστιασμένο ενδιαφέρον του υπουργείου σας στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που περιλαμβάνουν και τις υπηρεσίες Γενετικής και ειδικότερα τις εξετάσεις Γενετικής, επιτρέψτε μας να επισημάνουμε τα εξής:

Βασική προυπόθεση για την ένταξη των υπηρεσιών Γενετικής στην υπηρεσία της Υγείας, είναι η θεσμική αποτύπωσή τους. Σημειωτέο οτι παραμένουμε πλέον η μόνη χώρα (στην διευρυμένη μάλιστα ΕΕ) που στερείται θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες Γενετικής, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας ήταν πρωτοπόρα στην εφαρμογή της ιατρικής γενετικής στην παροχή υπηρεσιών υγείας, με ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στην κατεύθυνση αυτή το υπουργείο σας έχει ήδη στην διάθεσή του την ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΥ (αρ απ 2, Ολομ 204/06) (1) που συνάδει τόσο με τις οδηγίες της Ευρωπαικής Εταιρείας Γενετικής Ανθρώπου (2), όσο και με τις αποφάσεις όλων των επιτροπών Γενετικής του υπουργείου σας και τις εισηγήσεις του ΣΙΓΕ.

Κατεβάστε την επιστολή