• 13 Μαΐου 2023
  • ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ “Γ. ΚΟΤΖΙΑΣ”
    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Καινοτόμο Σεμινάριο με θέμα:

<<Εισαγωγή στην Κλινική Εμβρυολογία – Κλινικοεργαστηριακές Πρακτικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής>>

 

13 Μαΐου 2023
9:00 – 18:00
Αμφιθέατρο Φυσιολογίας “Γ. Κοτζιάς”
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ