• 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
  • ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΧΩΡΕΜΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 2023

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

 

24 Ιουνίου 2023
Αμφιθέατρο Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου