Εκδήλωση με αφορμή την επέτειο για την ανακάλυψη της δομής της διπλής έλικας του DNA (1953) που αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη και εξέλιξη της Μοριακής Βιολογίας, ενώ παράλληλα επηρέασε το σύνολο σχεδόν των επιστημών και τεχνών, καθώς και αυτή καθ’ εαυτή την επιστημονική σκέψη.

Οι τέσσερις επιστημονικοί φορείς των οποίων η ύπαρξη και δραστηριότητα επηρεάστηκε σημαντικά από το παραπάνω γεγονός, η Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ), η Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ), η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) και ο Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος (ΣΙΓΕ), διοργανώνουν για δεύτερη φορά, Επιστημονική Ημερίδα με συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, όπου θα αποτυπώνονται τα επιτεύγματα της Μοριακής Βιολογίας και η συνεισφορά της στην πρόοδο και βελτίωση της ζωής στον πλανήτη καθώς και η ελληνική συμμετοχή σε αυτή την πορεία.

Πρόγραμμα ημερίδας