Ένα ποσοστό 70% περίπου των ασθενών με νοσήματα του αίματος, όπως λευχαιμίες, σοβαρές αναιμίες, άλλες συγγενείς ή επίκτητες ασθένειες, οι οποίοι έχουν ένδειξη Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ) δεν διαθέτουν κατάλληλο (ιστοσυμβατό) δότη στην οικογένειά τους.

Κατεβάστε το αρχείο