Αγαπητοί συνάδελφοι,

O Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ) προσφέρει μια Υποτροφία στα μέλη του για να παρακολουθήσουν το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γενετικής Ανθρώπου στο Gothenburg, Σουηδία, 15-18 Ιουνίου 2019

 

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

– Εγγραφή στο συνέδριο

– Έξοδα διαμονής και ταξιδιού μέχρι και το ποσό των 800 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν μετά το πέρας του συνεδρίου με την προσκόμιση των αποδεικτικών

 

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

– Να είναι τακτικά μέλη του ΣΙΓΕ τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια

– Να έχουν επιδείξει αριστεία στο πεδίο της Γενετικής Ανθρώπου και/ή να είχαν προφορική παρουσίαση/poster στο 3ο Συνέδριο ΣΙΓΕ (2018)

– Να παρουσιάζουν εργασία στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γενετικής Ανθρώπου 2019

– Να είναι κάτω των 40 ετών και

– Να μην έχουν λάβει άλλη αντίστοιχη υποτροφία σε προηγούμενα χρόνια

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι στο email sige1982info@gmail.com είναι:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 14η Απριλίου 2019. Η επιλογή του/της υποτρόφου θα γίνει από 3μελή επιτροπή που θα οριστεί από το ΔΣ του

ΣΙΓΕ.