Το βιβλίο «ΣΤOIXEIA ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ – η κλινική πρακτική», αποτελεί μία πρώτη οριοθέτηση του δύσβατου χώρου της νευρογενετικής στη χώρα μας. Μοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία, απόσταγμα πολυετούς εμπειρίας από τη λειτουργία της Μονάδας Γενετικής του Νευρικού Συστήματος της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών “Αιγινήτειο Νοσοκομείο”, αναφέρεται με διδακτικό τρόπο στο χώρο της κλινικής νευρογενετικής, χωρίς εξαντλητικές και λεπτομερείς αναλύσεις, αλλά συγχρόνως αποφεύγοντας τις υπεραπλουστεύσεις.

Απευθύνεται στον κλινικό ιατρό, ανεξαρτήτως ειδικότητας, πολύ περισσότερο βέβαια στον νευρολόγο, προσφέροντάς του ένα λεξιλόγιο που θα τον βοηθήσει να κατανοεί καθημερινές έννοιες γενετικής, προμηθεύοντάς του τη μεθοδολογία που θα του επιτρέψει να αντιληφθεί την παρουσία ενός κληρονομικού νοσήματος του νευρικού συστήματος και εισάγοντάς τον στις αρχές της γενετικής συμβουλευτικής.

Ο συγγραφέας, κος Μάριος Πάνας, Νευρολόγος – Νευρογενετιστής, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Α’ Νευρολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, συμπυκνώνει στο ευσύνοπτο αυτό βιβλίο τη δουλειά της Μονάδας Νευρογενετικής της ως άνω Κλινικής. Η Μονάδα λειτουργεί τόσο σε ερευνητικό όσο και σε κλινικό και εκπαιδευτικό επίπεδο με σημαντικά και διεθνώς αναγνωρισμένα αποτελέσματα. Το ανά χείρας βιβλίο αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά του συγγραφέως όπως η μετριοπάθεια στην έκφραση προσωπικών απόψεων, η εξονυχιστική αλλά όχι φλύαρη τεκμηρίωση των όσων αναφέρονται, η επίγνωση του αναγκαίου και η αποφυγή του περιττού για την εκπλήρωση, του δηλωμένου, εκπαιδευτικού χαρακτήρα του βιβλίου.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πασχαλίδη (Brokenhill publishers)