ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΙΓΕ)
HELLENIC ASSOCIATION OF MEDICAL GENETICISTS
H άποψη του ΣΙΓΕ για την επιλογή φύλου (προσχέδιο προς διαβούλευση)

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΙΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΔΣ του ΣΙΓΕ έχει αποφασίσει ότι για ζητήματα που αφορούν στα αντικείμενα του φορέα μας πρόκειται στο εξής να εκφράζει άποψη την οποία και θα δημοσιοποιεί. Η τακτική που πρόκειται να τηρηθεί είναι να ανατίθεται σε συναδέλφους η εισήγηση για συγκεκριμένο θέμα. Η εισήγηση με ευθύνη του ΔΣ θα κοινοποιείται στα μέλη μας και θα προηγείται μια δημόσια διαβούλευση πριν υιοθετηθεί ως θέση του ΣΙΓΕ και πριν κοινοποιηθεί. Στο  πλαίσιο αυτό σας κοινοποιούμε την εισήγηση για το θέμα «Γενετική ανάλυση με σκοπό την επιλογή φύλου».

Επειδή πιστεύουμε ότι όλοι μας ενδιαφερόμαστε για τα ζητήματα αυτά ελπίζουμε ότι θα υπάρξει η σχετική συμβολή του καθένα μας, δεδομένου ότι –ουσιαστικά και πρακτικά- είναι αδύνατο τα μέλη του ΔΣ να επωμιστούν το σύνολο των θεμάτων που γνωρίζετε ότι απασχολούν τον φορέα μας.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΤΟΥ ΣΙΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΟΥ
(ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

 

Με αφορμή κυρίως δημοσιεύματα στα ΜΜΕ για την δυνατότητα -μέσω γενετικών αναλύσεων- της επιλογής του φύλου του παιδιού κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Οι γενετικές αναλύσεις μπορούν και προσδιορίζουν με ακρίβεια το φύλο ενός ατόμου  όσο και άλλα γενετικά χαρακτηριστικά των φυλοκαθοριστικών χρωμοσωμάτων. Προϋποθέσεις που ισχύουν: α) Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ορθής γενετικής ανάλυσης, β) τα αποτελέσματα να αξιολογούνται και να ερμηνεύονται από ειδικευμένο ιατρικό γενετιστή.
  2. Επειδή ο ρόλος του ιατρικού γενετιστή δεν περιορίζεται στην τεχνική ανάλυση του γενετικού υλικού αλλά περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας και βιοηθικής, πιστεύουμε ότι η γενετική ανάλυση με σκοπό την επιλογή φύλου δικαιολογείται μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας (δηλαδή σε περιπτώσεις κινδύνου εμφάνισης φυλοσύνδετου γενετικού νοσήματος).
  3. Η ανωτέρω άποψη έχει σημαίνουσα βαρύτητα για τον πρόσθετο λόγο ότι οι υπηρεσίες Ιατρικής Γενετικής στην χώρα μας («ορισμός» του Ειδικευμένου Ιατρικού Γενετιστή και όρων διεξαγωγής κλινικών ή εργαστηριακών γενετικών πράξεων) παραμένουν σε θεσμική εκκρεμότητα. Η θεσμοθέτησή τους είναι επιβεβλημένη για την ορθή άσκηση της Ιατρικής Γενετικής στη χώρα μας και θα επιτρέψει μια πιο ευέλικτη τακτική εκ μέρους της πολιτείας για ειδικές περιπτώσεις που αφορούν σπάνια περιστατικά όπου κοινωνικοί λόγοι θα ήταν δυνατό να είναι αποδεκτοί για την γενετική επιλογή του φύλου.

 

 

Για το ΣΙΓΕ
Μάνος Παπαδάκης (Πρόεδρος)
Σαράντης Γκάγκος (Γραμματέας)

…………………

ΥΓ : Η παραπάνω άποψη συμφωνεί με την άποψη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής της χώρας μας.

Κατεβάστε το αρχείο